แพ็กเกจตรวจโครโมโซม

รายการตรวจโครโมโซม (เจาะน้ำคร่ำ)

เหมาจ่ายราคา 8,000 บาท

(รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.)

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560