ผ่าตัดคลอด (Cesarean Section)

ให้บริการด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย วินิจฉัยทารกในครรภ์ ด้วยระดับโครโมโซม ห้องพักฟื้นสำหรับคุณแม่และลูกน้อยที่สะดวกสบาย คลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วย แพคเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

หมายเหตุ : ราคาเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้

 • ค่าบริการในการผ่าตัด , ค่าตรวจพิเศษ อาทิ อัลตราซาวด์,
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , ตรวจโครโมโซม
 • คลอดธรรมดาแบบมาเจ็บ ( Painless )
 • คลอดธรรมดาแต่ใช้เครื่องมือพิเศษ ( Forceps Suction )
 • ทำหมัน , ผ่าตัดไส้ติ่ง
 • ภาวะโรคร่วม หรือ โรคแทรกซ่อน
 • ทารกแฝด , พักเกินกำหนด

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการยังไม่รวม ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค และ อื่น ๆ

 • ห้องเด็กแรกคลอด (ห้องรวม) ราคา 300.-บาท/วัน
 • ห้องเด็กแรกคลอด (ห้องแยก) ราคา 500.-บาท/วัน
 • ห้องรอคลอด ราคา 900.-บาท/วัน

ผ่าตัดคลอด ราคา 42,000 บาท

 • ค่าห้องพัก มารดาและทารก ( 3 คืน )
 • ค่าห้องผ่าตัด
 • ค่าห้องคลอด และห้องเด็กอ่อน
 • ค่าแพทย์ (สูติแพทย์,กุมารแพทย์)
 • ค่าบริการ ค่ายา และ เวชภัณฑ์
 • ค่าอาหาร มารดา และ ทารก
 • ฉีดวัคซีนทารกแรกคลอด
 • แนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอด
 • ดำเนินการด้านสูติบัตร
 • ชุดรูปภาพประทับใจ
 • ชุดของขวัญสำหรับทารก (Gift set)

รายการเพิ่มเติมกรณีผ่าตัดคลอด

 • คลอดโดยใช้วิธีดมยาสลบ 5,000 บาท
 • ทำหมัน ราคา 2,000 บาท
 • ผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 3,000 บาท
 • ทำหมัน และ ผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 4,000 บาท

กรณีต่อไปนี้ไม่สามารถใช้คลอดแบบเหมาจ่ายได้

มารดา หรือบุตร มีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น

 • ครรภ์เป็นพิษ / ครรภ์แฝด
 • คลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์)
 • ตกเลือดจากภาวะรกเกาะต่ำ
 • ตกเลือดจากรกลอกตัวก่อนกำหนด
 • *** กรณีคลอด โดยใช้วิธีดำยาสลบ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

***ราคาแพคเกจเหมาจ่าย มีผลถึงวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2560 ***

ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มใบจองแพคเกจคลอด เหมาจ่าย”

ติดต่อสอบถาม / เข้ารับบริการได้ที่ โทร.043-237555
ต่อเบอร์ภายใน ( NS ) 3301, 5504 ( LR )1114, 3341
มือถือ 088-5643651