พันธกิจ โรงพยาบาลราชพฤกษ์

จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชพฤษ์(แห่งใหม่)

เราพร้อมแล้วที่จะเติบใหญ่ มั่นคงและยั่งยืน บริการด้วยคุณภาพ ราคาไม่แพง พร้อมกับรองรับความต้องการ การบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราค่าห้องพักผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วย ใหม่ สะอาด พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยและญาติ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรามีแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ที่คอยให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพของท่าน
ดูตารางแพทย์ออกตรวจและนัดปรึกษาได้ที่นี่